Oppegård

Igår rundt 4 tia, tokk 13 b-72 spillere veien til Oppegård med Marthe Nilsen, Sindre Åteigen, Liv Sæther og Fredrik Syverud bak hvert sitt ratt. Bilturen tok rundt en time […]

Read More »