Treningsgrupper

B-72 sine treninger fylles opp av ulike treningsgrupper. Spillerne deles inn i de ulike gruppene med bakgrunn i alder, treningsnivå, kampnivå, modenhet, miljø samt evnen til å være en lagspiller. Jo høyere opp i treningsgruppene det er snakk om, jo viktigere vil treningsnivå, modenhet og evnen til å være en lagspiller være. Det gjøres løpende vurdering om spillere skal flyttes opp eller ned i grupper, og det er alltid hovedtrener som er ansvarlig for sammensetningen av gruppene.