B-72 er endelig på nettet !  
Stig Bjørnar og Torstein deltar på kurs i Klubben OnLine på Ullevål.  Hensikten er å få en mulighet til å få ut informasjon til medlemmene på en raskere og mer effektiv måte.  Vi håper etter hvert også at dette skal bli en brukbar «klubbavis» og et godt supplement til den nystartede papirutgaven BLOKK.  I første omgang vil det være resultatservice og stevnenyheter vi vil konsentrere oss om.