Det blir årsmøte onsdag 29.2 klokka 18.00 i 2. etasje i B-72 hallen. Alle medlemmer er velkomne.

Saksliste

1.  Godkjenning av innkalling og saksliste                                                 
2. Valg av møtedirigent, referent og 2 til å underskrive protokoll                                                                                                             
3. Årsberetning 
4. Fastsettelse av årskontingent og treningsavgift  
5. Regnskap 2011   
6. budsjett 2012
7. Valg 
Det er ingen innmeldte saker