På grunn av stor påmelding (over 360 påmeldte) vil vi under årets Mega Cup ta i bruk to haller.

Noe puljespill vil foregå i Kjennhallen som ligger ca 20 minutters spasertur fra Lørenskoghallen.  Vi ber derfor alle lese tidskjemaet nøye. Alt sluttspill vi foregå i Lørenskoghallen. I klassene Herrer Åpen og Herrer Junior vil hhv 16 og 8 spillere bli direktekvalifisert til sluttspill.

Vi ber alle komme tidlig og registrere sin ankomst senest 45 minutter før klassestart enten i Lørenskoghallen eller i Kjennhallen dersom du skal spille der.

For GPS mennesker:
Lørenskog hallen:  Sykehusveien 13 (ved Lørenskog videregående skole)
Kjenn hallen:  Mailandveien 22

Linker:
Tidsskjema    Gå mellom hallene      Kjør mellom hallene
vei beskrivelser/deltageroversikt og andre dokumenter

Deltakerliste med seeding
Eventuelle kommentarer til seedingen kan rettes til b72.mail@gmail.com