Årets Mega Cup hadde rekordstor påmelding. Nesten 370 påmeldte gjorde at vi måtte ta i bruk 2 haller. Godt over 2100 kamper ble spilt og det gikk nesten  i ett på alle bord fra morgen til kveld. Dette krever stor innsats fra mange mennesker. Takk til alle som bidro i sekretariat og kantine, og med planlegging, sjauing, rydding, dømming og coaching! Og takk til alle spillerne som bidro med god underholdning. Mega Cup bringer en god del penger inn i klubbkassa i tillegg til god matching for spillere i alle aldre, og neste år satser vi på enda større deltakelse i en større hall.

Resultater alle klasser