Resultater fra første dag av reegionscup 1 finne du  her.