Sesongens første Norges Cup er over. Eskild, Sara og Maria var opptatt med andre ting og det ble derfor mye opp til de yngre jentene å forsvare B-72s ære. Det ble 1 klasseseirer til B-72, og den gikk til Rebekka i Piker 13. Hun fikk også en 5. plass i P15. Ilka ble nr. 2 i Damer eldre junior og nr. 3 i damer Elite. My kapret en annen plass i Damer A etter flere solide seire. Nora ble nr 3 i P13 og 5 i p15 og i damer junior.  Kristin fikk en 5. plass i P13 og DA. Også et par «gutter» fikk plasseringer blandt de 5 beste: Steinar ble nr 3 i Herrer Veteran og Steinar og Jonas ble nr 5 i HB!

Annet som er verd å nevne er at Nora slo Marie Hartveit og at Jonas begynner å få taket på Pål Arne Røsdal.