Vedlagt finnes invitasjon og påmeldingsskjema. Påmeldingsfrist er 12. januar.