Det blir årsmøte for B-72, Lørenskog og Skårer bordtennisklubber på kontoret 18.3 klokka 18.00

Saksliste

Saksliste

1.  Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møtedirigent, referent og 2 til å underskrive protokoll
3. Årsberetning
4. Fastsettelse av årskontingent og treningsavgift
5. Regnskap 2013
6. budsjett 2014
7. Valg
Det er ingen innmeldte
saker