Nok et stort arrangement i to haller er overstått, og ca 1700 bordtenniskamper er spilt. Det skal et stort apparat til for å arrangere et slik stevne og jeg vil rette en spesiell takk til Siri som spesielt ved hjelp av Bente som har hatt stålkontroll på kantina inne og ute, og til Ingvild, Magne og Øistein som har hatt lange dager i sekretariat. Og til Sindre, Anton og Marthe som har coachet og ellers bidratt med rydding, rigging og alt annet de ble bedt om dagen lang! Det er mange andre som også har bidratt mye , i sekretariat, kantine, coaching, dømming, rydding, rigging. Ingen nevnt, ingen glemt. Takk til alle!

Resultatmessig ble det 9 klasseseire til B-72. Gratulerer til Sonja Obradovic(Damer elite), Nora Bagner Nilsen(gutter 14), Maja Haugen Gjelle(jenter 15 og damer junior), Rebekka Carlsen(damer eldre junior), Yoana Wertebach (jenter 11) Victor Horgen (Vet 35), Roy Andersen(vet 50). Sist men ikke minst gratulerer til Øyvind Helle Christiansen som tok sin første klasseseier i rekrutt 13!

Resultater: Resultatliste komprimert, ferdigsp. klasser

Stor B-72 dominans på pallen i Damer elite, Damer eldre junior, Damer junior og jenter 15.

Pallen i Damer junior

Pallen i Damer junior

Pallen i Damer eldre junior

Pallen i Damer eldre junior