Treningstidene er noe endret fra 5.1.15. Se under treningstider i venstre marg.