Det blir årsmøte for B-72, Lørenskog og Skårer BTK onsdag 25.3.15. Saker kan meldes inn til b72.mail@gmail.com innen utgangen av 10.3