Velkommen til årsmøte for B-72, Lørenskog og Skårer BTK 25.3 klokka 18.00

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling                                                                               2. Godkjenning av frammøtte representanter                                              3. Valg av dirigent og referent                                                                             4. Behandle årsberetning og regnskap                                                            5. Vedta budsjett                                                                                                        6. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift                                    7. Innkomne forslag                                                                                                   8. Valg