OPPMØTE – INNREGISTRERING
Minner om at alle må melde sin ankomst i sekreteriatet hver spilledag.
Dette skal gjøres senest 45 minutter før klassestart – gjerne før :-)

B-72  arrangerer  Regionscup 2  i Lørenskog hallen.
Påmeldingfrist 7 januar 2016, vi utsetter påmeldingsfristen. Ny frist er 14. januar 2016 !!

Oppdatert 22.01
Tidsskjema

Oppdatert 22.01
Deltakerliste, alle klasser
Påmeldingsoversikt, Inndelt per klubb