B-72 avholder årsmøte 15.3.16 klokka 18.00 i 2. etasje i B-72 hallen.

Saksliste:

  1. Godkjenne Innkalling
  2. Godkjenne frammøtte representanter
  3. Valg av dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen
  4. Behandle årsberetning og regnskap
  5. Vedta budsjett
  6. Fastsette medlemskontingent
  7. Vedta ny lovnorm
  8. Valg av styrerepresentanter

For å ha stemmerett må man være medlem av B-72,  ha fylt 15 år, ha vært medlem av  i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!