klasser med få påmeldte kan bli slått sammen eller strøket

Feil og mangler kan rapporteres til stevner@b72.no

OPPMØTE og registrering i sekretariatet 45 minutter før du skal spille.

Deltakerliste, alle klasser

Påmeldingsoversikt, Inndelt per klubb

tidsskjema-km-2016

Resultater: Resultatliste komprimert, ferdigsp. klasser