Velkommen til årsmøte for B-72 torsdag 9.3 klokka 18.00.

Saksliste

1. Valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokoll

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Godkjenning av de frammøtte

4. Gjennomgang av årsmelding inkl. Regnskap

5. Budsjett

6. Fastsettelse av medlems- og treningskontingent

7. Valg