9.3.17 ble årsmøtet avholdt og følgende styre ble valgt:

Leder: Sven Wertebach
Nestleder: Anders Brennhagen
Kasserer: Alexander Wetzel

Styremedlemmer:
Victor Horgen, Margo Olavesen, Maria Horgen og Eivind Fagge

Varamedlem: Liv Sæther