Mens de politiske partiene desperat prøver å sanke de siste stemmene før valget, arrangerte B-72 rekrutteringdag på Metro kjøpesenter i lørenskog, lørdag 9. september. Vi fikk plassere totalt 4 bord midt i kjøpesenteret, for forskjellige typer bordtennis aktivitet. Mer enn 20 av våre beste spillere møtte opp for å ha oppvisning, kjøre kinatrening og lære opp ivrige barn som prøvespilte.


(Anders ved siden av vår splitter nye roll up)

Det var nok av folk som hadde lyst til å prøve å spille eller bare stå og se på. Vi fikk mye oppmerksomhet. Arrangementet varte i 6 timer, og mange titalls nye mennesker fikk prøve seg i bordtennis. I tillegg var det mange flere som fikk se noen av landets beste spillere i aksjon.


(Jonas kjører kinatrening på to barn)

Dette er et av våre viktigste rekrutteringstiltak gjennom sesongen. Målet var å vise fram sporten på en god måte og øke oppmerksomheten rundt bordtennis, dette tror jeg vi klarte. B-72 takker alle som har bidratt.

Vi håper og tror at vi ser mange nye fjes i hallen til uka!


(Martine var som alltid i strålende humør hele dagen, og hjalp til på alle områder)


(Nini og Elea benyttet pausen til å besøke standene til de politiske partiene)