Vedlagt ligger tidskjema, påmeldingsoversikt og  invitasjonen til KM i Oslo og Akershus som spilles i B-72 hallen 15-16. desember. Det har skjedd noen endringer i tidskjemaet og spillesystemet i noen klasser. Venligst se oppdatert tidsskjema.

Klasseoversikt, oppdatert 14.12.18

PåmeldingsoversiktKlubber, oppdatert 14.12.18

Tidsskjema, oppdatert 14.12.18

Invitasjon KM Oslo og Akershus 

Resultatliste komprimert

Vi ønsker at påmeldingen skjer gjennom tt-admin her: https://ttadmin.webzenter.com/Klasstillhorighet/Index/68