B-72 kaller herved inn til årsmøte 3.juni 2020 kl 1800. Gjennomføringen vil skje på video, og nærmere praktisk informasjon om dette blir sendt ut i forkant.

Vi håper flest mulige vil være med på årsmøtet; men minner om at man må være over 15 år, og ha vært medlem i minst fire uker i forveien for å være stemmeberettiget. Det er mulig å være foreldremedlem i B-72; for vårsemesteret 2020 koster dette kr 100. Påmelding ved å sende epost til b72.mail@gmail.com .

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til b72.mail@gmail.com innen 1.mai 2020.

Endelig saksliste sendes ut i forkant av årsmøtet.

Mvh

Styret i B-72