Kjære medlemmer i B-72

Lørenskog 24.01.2021

Innkalling til årsmøte i B-72 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i B-72, Bordtennisklubben av 1972.

Årsmøtet avholdes digitalt 24.02.2021. Link til møtet kommer i egen melding.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10.02.2021. Saker sendes inn på mail: b72.mail@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, 17.02.2021 på Spond og evt på mail.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av B-72 i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til B-72. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Oppfordrer deg til å melde deg inn i ny medlemsløsning i kveld om du ikke allerede har gjort det. Her er linken: https://zubarus.com/znewmember.php?publisherId=730

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov for B-72 på hjemmesiden vår, B72.no. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Margo Olavesen kontaktes på 97611354 eller margo@margo.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret