Link til årsmøtet

 

Vi minner om at årsmøte skal holdes 24.02.2021 kl 18:30.

Det kommer link til elektronisk møterom et par dager før. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett, og nye medlemmer må ha vært medlem før 24.01.2021.

Vedlagt følger Saksliste og øvrige dokumenter. Innstilling fra valgkomiteen blir lagt inn om noen dager.

SAKSLISTE-TIL-ÅRSMØTE-2020

Årsregnskap B-72 2020

Kontrollutvalgets beretning B-72 2020