Kjære medlemmer i B-72!

Styret innkaller herved til årsmøte i B-72, Bordtennisklubben av 1972.

Årsmøtet avholdes digitalt 10.03.2022. Link til møtet kommer i egen melding.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 24.02.2022. Du kan svare på denne mailen.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, 03.03.2022 på Spond , b72.no og evt på mail.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av B-72 i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til B-72. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Oppfordrer deg til å melde deg inn i ny medlemsløsning i dag om du ikke allerede har gjort det. Her er linken: https://zubarus.com/znewmember.php?publisherId=730

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov for B-72 på hjemmesiden vår, B72.no.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Margo Olavesen kontaktes på 97611354 eller margo@margo.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret