Styret innkaller herved til årsmøte i B-72, Bordtennisklubben av 1972.

Årsmøtet avholdes i B-72 hallen 22.03.2023 kl 19:00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 07.03.2023. Du kan sende mail til b72.mail@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, 15.03.2023 på Spond og b72.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av B-72 i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til B-72. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Vi oppfordrer deg til å melde deg inn i ny medlemsløsning allerede i dag om du ikke allerede har gjort det. Her er linken: https://zubarus.com/znewmember.php?publisherId=730

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov for B-72 på hjemmesiden vår, B72.no.
Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Margo Olavesen kontaktes på 97611354 eller margo@margo.no

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret