1. Møt opp til treninger og turneringer. Du er viktig både for spillerne og miljøet i klubben.
  • Gi oppmuntring til andre spillere. Ikke bare egne barn og de du kjenner.
  • Oppmuntre i medgang og motgang. Dette gir trygghet, trivsel og motivasjon til å spille bordtennis lenge.
  • Respekter trenere og deres avgjørelser. Er du uenig i noe, ta en konstruktiv samtale med trener og klubb i etterkant.
  • Spør om trening og kamp var morsom og spennende. Ikke bare spør om resultatet.
  • Sørg for riktig og fornuftig utstyr, ikke overdriv.
  • Vis respekt for arbeidet klubben gjør. Delta på foreldremøter og dugnad under turneringer. Det er her klubbens verdisyn forankres.
  • Det er ditt barn som spiller bordtennis. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller.