• Lekserom
  • Trenerrom
  • Styrkerom
  • Kjøkken
  • Garderober
  • 400 kvadratmeter spillehall med 5 meter til taket

Mer informasjon kommer i løpet av sommeren og høsten