2-New-Players2020-01-06T21:42:03+02:00

For nye spillere

Om man ønsker å starte med bordtennis så kan man komme innom og prøve en gang eller to før man bestemmer seg. Treningstidene er mandag til torsdag 17:00 – 18:20. Man velger selv hvor ofte man ønsker å spille. Nybegynnertreningene er åpne for alle barn. For voksne så har vi egne treningsgrupper på torsdager 19:00 – 20:30 og fredager 18:15 – 20:00. Innmelding skjer på hjemmesiden via linken øverst i høyre hjørne. Har man ytterligere spørsmål så er man velkommen til å kontakte en av trenerne i klubben:

Jonas Flåøien: jonas@b72.no, 901 41 931

Sindre Åteigen: sindre@b72.no, 46 50 81 31

 • Møt opp til treninger og turneringer. Du er viktig både for spillerne og miljøet i klubben.
 • Gi oppmuntring til andre spillere. Ikke bare egne barn og de du kjenner.
 • Oppmuntre i medgang og motgang. Dette gir trygghet, trivsel og motivasjon til å spille bordtennis lenge.
 • Respekter trenere og deres avgjørelser. Er du uenig i noe, ta en konstruktiv samtale med trener og klubb i etterkant.
 • Spør om trening og kamp var morsom og spennende. Ikke bare spør om resultatet.
 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr, ikke overdriv.
 • Vis respekt for arbeidet klubben gjør. Delta på foreldremøter og dugnad under turneringer. Det er her klubbens verdisyn forankres.
 • Det er ditt barn som spiller bordtennis. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller.

Generelle bestemmelser

B-72 anvender halvårsmedlemskap der periodene går fra 1. januar til 30. juni og 1. juli til 31. desember for spillere som starter på klubbens nybegynnerparti. For andre medlemmer er det månedsbetaling. Fra 1.1.2020 går klubben over til månedsmedlemskap.

Trenings- og medlemsavgift blir sendt ut i januar og august med 14 dagers betalingsfrist. Er ikke beløpet betalt innen fristen påløper faktureringsgebyr og purregebyr. Blir faktura fortsatt ikke betalt går fakturaen til videre inndrivelse / inkasso.

Betalt treningsavgift gir medlemmet rett til å delta på klubbens organiserte treninger så fremt spilleren ikke er utestengt av NIF eller av klubben av disiplinære årsaker. Betalt treningsavgift gir ikke spilleren rett til fri bruk av B-72-hallen utenfor de ordinære treningstidene. Det er en forutsetning for enhver bruk av hallen eller styrkerom at treningsavgift er betalt. Benytter man treningsmulighetene i hallen samtykker man til å betale treningsavgift for inneværende periode.

Trenerne i klubben deler spillerne inn i ulike grupper som medlemmet får tilbud om å være med i.

B-72 kan holde stengt eller redusere tilbudet i perioder, f eks ved ferieavvikling, helligdager og lignende.

Det er kun trenere og de spillerne som er med i treningsgruppen som har tilgang til spilleflaten i klubbens treningstider.

B-72 fastsetter de trivselsregler og foreldrevett-reglene som gjelder i hallen og på turer organisert av B-72.

Alle medlemmer forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som de ansatte i klubben gir.

B-72 fraskriver seg et hvert ansvar for tap eller skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i bordtennishallen.

Medlemmet er selv ansvarlig for å oppgi ny adresse, telefon, e-mail, endring av navn, endring av bankkonto m.m.

De til enhver tid gjeldende satser er å finne på klubbens hjemmesider. Det er årlig prisjustering i forbindelse med årsmøtet i mars. Prisjusteringene vil gjelde fra perioden som begynner 1.juli.

Oppsigelse av trenings- og/eller medlemsavtalen

For medlemmer som har halvårsmedlemskap varer oppsigelsestiden ut periode man er i på utmeldingstidspunktet. Utmelding er kun gyldig når den er gjort via hjemmesiden til B-72.

For medlemmer som har månedsbetaling er det to måneders oppsigelse fra den første i påfølgende måned.

Medlemmet plikter å betale uavhengig av treningsmengde.

Utmelding har aldri tilbakevirkende kraft.

B-72 avslutter medlemskapet

B-72 forbeholder seg retten til å si opp medlems- og treningsavtaler dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på B-72 sine retningslinjer:

 • Tyveri eller hærverk i hallen eller på turneringer, treningssamlinger eller seriespill.
 • Manglende betaling av trenings- eller medlemsavgift etter forfalt purring
 • Truende oppførsel ovenfor andre tilknyttet B-72 eller andre i forbindelse med aktivitet tilknyttet  B-72.
 • Brudd på NIF sitt dopingreglement.
 • Oppførsel som bringer sporten eller klubben i vanry.
 • Ved grovt tilfelle eller gjentatte ganger nekter å etterkomme trivselsregler etter anmodning fra de ansatte.
 • Grove brudd på NIF sitt regelverk

Personopplysninger

Medlemmet samtykker i at B-72 får samle inn og registrer informasjon om medlemmet i henhold til personopplysningsloven, i den grad det er nødvendig for gjennomføring av medlemsavtalen. Ved å oppgi e-postadresse og telefonnummer samtykker medlemmet at det kan bli sendt medlems- og markedsføringsinformasjon fra B-72.

Endring av medlemsvilkår

B-72 kan endre medlemsvilkårene. Slike endringer vil kunngjøres tydelig gjennom oppslag i hallen og på hjemmesiden.

B-72 har en av Norges største permanente bordtennishaller, og har hatt den samme hallen siden 1989. Hallen er selve hjertet i klubben, og derfor er det avgjørende at vi tar godt vare på den. I løpet av en vanlig uke er det flere hundre personer innom hallen, og alle som er inne i hallen har et kollektivt ansvar for å sørge for at det ser ordentlig ut. På bakgrunn av dette har vi laget noen enkle regler rundt renhold, samt noen regler for

Under følger regelverket for de som er tilstede i B-72-hallen.

Alle som kommer inn i B-72-hallen skal ta av seg yttersko ved inngangspartiet.

Vi skifter i garderober. Ta gjerne med deg bagger og sakene dine inn på tribunen, men gjør skiftingen i garderoben.

Under treningene er det kun trenere og spillere som har rett til å være på gulvet. Foresatte må vente på tribunen under treningens gang om de ønsker å være tilstede.

Gjenglemte klær som blir funnet blir lagt i esker ved inngangspartiet. Disse tømmes når det blir fullt, eller ved første anledning på starten av hver måned.

Bruk søppelbøttene som står rundt i hallen, selv om det kanskje ikke er ditt søppel du ser.

Gjelder ved alle turer i regi av B-72

 1. Vi spiller alltid med klubbdrakta når det er turneringer, med mindre annet er avtalt.
 2. Det er alltid spillermøte hver kveld på overnattingsturer.
 3. Trenerne/ledernes ord er lov når vi er på tur.
 4. Leggetidene er hellige og skal alltid respekteres.
 5. Vi støtter hverandre på alle mulige måter. Heiagjeng fra tribunen, hjelper til med innslagning, skaffer lagkompiser vann, berømmer god innsats, bidrar med godt humør.
 6. Vi snakker aldri nedsettende om noen i B-72 til andre. Har man noe slikt på hjertet tar man det med en av trenerne.
 7. Respekter motstanderen og dommeren. Selv om du ikke er enig i avgjørelsen, er det alltid dommeren som har siste ord.
 8. Det er viktig med god støtte fra tribunen, og dette forsøker vi alltid å gi hverandre! I Norgesmesterskap blir alle igjen i hallen til siste mann er ferdig, så fremt dette er mulig.
 9. Avvik fra punkter over skal avtales og godkjennes med hovedtrener før turneringen starter.
 10. Spillere som av gode sportslige årsaker ønsker å møte opp senere enn hovedgruppa må dagen i forveien avtale dette med hovedtrener.
 11. Rominndeling gjøres av ansvarlig trener.
 12. Hovedtrener velger i samråd med spillerne ut en spillernes representant som kan være spillernes talerør om det er noe de ønsker å ta opp, men ikke vil ta opp selv.
 13. Mindre grove brudd medfører reprimande første gang. Gjentatte brudd kan føre til at man ikke får være med på tur neste gang.  Grove brudd eller uakseptabel oppførsel kan i tillegg medføre at du bli trukket fra spill i resten av turneringen.
 14. På reiser vil alltid spillerne bo på rom sammen med andre spillere.

Priser er som følger

Medlemskontingent: 300kr per år

Alle som ønsker å bruke hallen skal i tillegg betale treningskontingent, uavhengig av mengde. Se medlemsreglementet for nærmere informasjon.

 • A-parti: 550kr i mnd
 • B-parti: 500kr i mnd
 • C-parti: 400kr i mnd
 • D-parti: 340kr i mnd
 • Nybegynnerparti: 1500 per semester
 • Voksenparti: 240kr i mnd
Innmelding