2-New-Players2022-09-21T13:17:10+02:00

For nye spillere

Om man ønsker å starte med bordtennis så kan man komme innom og prøve en gang eller to før man bestemmer seg. Treningstidene er mandag 18:15 – 19:30, onsdag og torsdag 17:00 – 18:30. Man velger selv hvor ofte man ønsker å spille. Nybegynnertreningene er åpne for alle barn. For voksne så har vi egne treningsgrupper på tirsdager 19:00 – 20:30 og fredager 18:00 – 19:30. Innmelding skjer på hjemmesiden via linken øverst i høyre hjørne.

Første gangene man kommer så trenger man ikke egen rekkert, det kan man låne hos oss. Etter hvert som man har blitt litt dreven så er det ofte kjekt å ha sin egen rekkert. Av utstyr man trenger ellers så kommer man langt med vanlig gymtøy, innesko som ikke setter merker etter seg. Så kan det være kjekt med en vannflaske som man kan ha med seg til bordet når man skal trene.

Har man ytterligere spørsmål så er man velkommen til å kontakte Sindre:

Sindre Åteigen: sindre@b72.no, 46 50 81 31

 • Møt opp til treninger og turneringer. Du er viktig både for spillerne og miljøet i klubben.
 • Gi oppmuntring til andre spillere. Ikke bare egne barn og de du kjenner.
 • Oppmuntre i medgang og motgang. Dette gir trygghet, trivsel og motivasjon til å spille bordtennis lenge.
 • Respekter trenere og deres avgjørelser. Er du uenig i noe, ta en konstruktiv samtale med trener og klubb i etterkant.
 • Spør om trening og kamp var morsom og spennende. Ikke bare spør om resultatet.
 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr, ikke overdriv.
 • Vis respekt for arbeidet klubben gjør. Delta på foreldremøter og dugnad under turneringer. Det er her klubbens verdisyn forankres.
 • Det er ditt barn som spiller bordtennis. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller.

MEDLEMSVILKÅR

Klubbens generelle medlemsvilkår følger av klubbens lover, dog presiseres følgende: 

 • Medlemmet forplikter seg til å følge de regler som til enhver tid gjelder for oppførsel, trening og bruk av treningshallen. 
 • Mobbing, usportslig opptreden og alvorlige brudd på klubbens lover og regler kan medføre utvisning fra klubben. 
 • Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt i helger og på helligdager samt ha innskrenket tilbud i ferier. 
 • Klubben forbeholder seg retten til endring av åpnings- og treningstider. 
 • Trenerne i klubben deler spillerne inn i ulike grupper som medlemmet får tilbud om å være med i.
 • Det er kun trenere og de spillerne som er med i treningsgruppen som har tilgang til spilleflaten i klubbens treningstider.
 • B-72 fastsetter de trivselsregler og foreldrevett-reglene som gjelder i hallen og på turer organisert av B-72.
 • B-72 fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i bordtennishallen.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å oppgi ny adresse, telefon, e-mail, endring av navn, m.m.

Følgende presiseres for økonomiske forpliktelser: 

 • Treningsavgift skal betales med AvtaleGiro den 20. hver måned. Dersom den 20. faller på en helg eller helligdag skal treningsavgift betales første virkedag etter den 20.
 • Medlemsavgiften faktureres separat første gang i måneden du meldte deg inn, og deretter årlig i januar og skal betales innen forfall.
 • Medlemskontingent og treningsavgifter refunderes ikke. 
 • Alle medlemmer som ønsker å benytte hallen for trening; både organisert og egenorganisert trening skal betale månedlig treningsavgift med AvtaleGiro og medlemsavgift. 
 • Utmelding skjer via skjema på klubbens nettsider. Medlemskapet i B-72 har to måneders oppsigelsesfrist, talt fra den siste datoen i den måneden oppsigelsen leveres inn. Autogiro-avtalen avsluttes etter disse to månedene.
 • Medlemskapet løper uavbrutt fram til det er avsluttet, jamfør forrige punkt.
 • Betalt treningsavgift gir medlemmet rett til å delta på klubbens organiserte treninger så lenge spilleren ikke er utestengt av NIF eller av klubben av disiplinære årsaker. Betalt treningsavgift gir ikke spilleren rett til fri bruk av B-72-hallen utenfor de ordinære treningstidene. 
 • Det er en forutsetning for enhver bruk av hallen eller styrkerom at treningsavgift er betalt. Benytter man treningsmulighetene i hallen samtykker man til å betale treningsavgift for inneværende periode.

B-72 avslutter medlemskapet:

B-72 forbeholder seg retten til å si opp medlems- og treningsavtaler dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på B-72 sine retningslinjer:

 • Tyveri eller hærverk i hallen eller på turneringer, treningssamlinger eller seriespill.
 • Manglende betaling av trenings- eller medlemsavgift etter forfalt purring
 • Truende oppførsel ovenfor andre tilknyttet B-72 eller andre i forbindelse med aktivitet tilknyttet B-72.
 • Brudd på NIF sitt dopingreglement.
 • Oppførsel som bringer sporten eller klubben i vanry.
 • Ved grove overtramp på trivselsreglene, eller ved gjentatte ganger å ikke ha etterkommet anmodninger fra ansatte eller styre ved overtramp av trivselsreglene.
 • Grove brudd på NIF sitt regelverk 

Jeg er kjent med klubbens lover og regler inkludert de økonomiske forpliktelsene og bekrefter at jeg (eller de jeg melder inn på vegne av) skal etterleve disse.

B-72 har en av Norges største permanente bordtennishaller, og har hatt den samme hallen siden 1989. Hallen er selve hjertet i klubben, og derfor er det avgjørende at vi tar godt vare på den. I løpet av en vanlig uke er det flere hundre personer innom hallen, og alle som er inne i hallen har et kollektivt ansvar for å sørge for at det ser ordentlig ut. På bakgrunn av dette har vi laget noen enkle regler rundt renhold, samt noen regler for

Under følger regelverket for de som er tilstede i B-72-hallen.

Alle som kommer inn i B-72-hallen skal ta av seg yttersko ved inngangspartiet.

Vi skifter i garderober. Ta gjerne med deg bagger og sakene dine inn på tribunen, men gjør skiftingen i garderoben.

Under treningene er det kun trenere og spillere som har rett til å være på gulvet. Foresatte må vente på tribunen under treningens gang om de ønsker å være tilstede.

Gjenglemte klær som blir funnet blir lagt i esker ved inngangspartiet. Disse tømmes når det blir fullt, eller ved første anledning på starten av hver måned.

Bruk søppelbøttene som står rundt i hallen, selv om det kanskje ikke er ditt søppel du ser.

Gjelder ved alle turer i regi av B-72

 1. Vi spiller alltid med klubbdrakta når det er turneringer, med mindre annet er avtalt.
 2. Det er alltid spillermøte hver kveld på overnattingsturer.
 3. Trenerne/ledernes ord er lov når vi er på tur.
 4. Leggetidene er hellige og skal alltid respekteres.
 5. Vi støtter hverandre på alle mulige måter. Heiagjeng fra tribunen, hjelper til med innslagning, skaffer lagkompiser vann, berømmer god innsats, bidrar med godt humør.
 6. Vi snakker aldri nedsettende om noen i B-72 til andre. Har man noe slikt på hjertet tar man det med en av trenerne.
 7. Respekter motstanderen og dommeren. Selv om du ikke er enig i avgjørelsen, er det alltid dommeren som har siste ord.
 8. Det er viktig med god støtte fra tribunen, og dette forsøker vi alltid å gi hverandre! I Norgesmesterskap blir alle igjen i hallen til siste mann er ferdig, så fremt dette er mulig.
 9. Avvik fra punkter over skal avtales og godkjennes med hovedtrener før turneringen starter.
 10. Spillere som av gode sportslige årsaker ønsker å møte opp senere enn hovedgruppa må dagen i forveien avtale dette med hovedtrener.
 11. Rominndeling gjøres av ansvarlig trener.
 12. Hovedtrener velger i samråd med spillerne ut en spillernes representant som kan være spillernes talerør om det er noe de ønsker å ta opp, men ikke vil ta opp selv.
 13. Mindre grove brudd medfører reprimande første gang. Gjentatte brudd kan føre til at man ikke får være med på tur neste gang.  Grove brudd eller uakseptabel oppførsel kan i tillegg medføre at du bli trukket fra spill i resten av turneringen.
 14. På reiser vil alltid spillerne bo på rom sammen med andre spillere.

Priser er som følger

Medlemsskapsavgift:

Enkeltmedlemsskap: 300kr per år

Familiemedlemsskap: 400 kr per år*

*Familiemedlemskap dekker medlemskapsavgift for opp til 8 personer i samme familie (foresatte, barn, søsken) i B-72.

Treningsavgifter for 2022:

 • Rød gruppe: 630 kr per måned
 • Gul gruppe: 450 kr per måned
 • Nybegynnerparti: 270 kr per måned
 • Voksenparti: 220 kr per måned

Alle som ønsker å bruke hallen skal betale medlemsavgift og treningskontingent, uavhengig av treningsmengde eller hyppighet. Se medlemsreglementet for nærmere informasjon.

Merk at man må være minst 15 år for å ha stemmerett på årsmøtet, og derfor kan det være lurt å registrere de voksne med familiemedlemskap.

Medlemsavgift faktureres årlig og treningsavgift trekkes månedlig via avtalegiro. (Ikke juli)

Innmelding
Go to Top