B-72 har en av Norges største permanente bordtennishaller, og har hatt den samme hallen siden 1989. Hallen er selve hjertet i klubben, og derfor er det avgjørende at vi tar godt vare på den. I løpet av en vanlig uke er det flere hundre personer innom hallen, og alle som er inne i hallen har et kollektivt ansvar for å sørge for at det ser ordentlig ut. På bakgrunn av dette har vi laget noen enkle regler rundt renhold, samt noen regler for

Under følger regelverket for de som er tilstede i B-72-hallen.

Alle som kommer inn i B-72-hallen skal ta av seg yttersko ved inngangspartiet.

Vi skifter i garderober. Ta gjerne med deg bagger og sakene dine inn på tribunen, men gjør skiftingen i garderoben.

Under treningene er det kun trenere og spillere som har rett til å være på gulvet. Foresatte må vente på tribunen under treningens gang om de ønsker å være tilstede.

Gjenglemte klær som blir funnet blir lagt i esker ved inngangspartiet. Disse tømmes når det blir fullt, eller ved første anledning på starten av hver måned.

Bruk søppelbøttene som står rundt i hallen, selv om det kanskje ikke er ditt søppel du ser.