Gjelder ved alle turer i regi av B-72

 1. Vi spiller alltid med klubbdrakta når det er turneringer, med mindre annet er avtalt.
 2. Det er alltid spillermøte hver kveld på overnattingsturer.
 3. Trenerne/ledernes ord er lov når vi er på tur.
 4. Leggetidene er hellige og skal alltid respekteres.
 5. Vi støtter hverandre på alle mulige måter. Heiagjeng fra tribunen, hjelper til med innslagning, skaffer lagkompiser vann, berømmer god innsats, bidrar med godt humør.
 6. Vi snakker aldri nedsettende om noen i B-72 til andre. Har man noe slikt på hjertet tar man det med en av trenerne.
 7. Respekter motstanderen og dommeren. Selv om du ikke er enig i avgjørelsen, er det alltid dommeren som har siste ord.
 8. Det er viktig med god støtte fra tribunen, og dette forsøker vi alltid å gi hverandre! I Norgesmesterskap blir alle igjen i hallen til siste mann er ferdig, så fremt dette er mulig.
 9. Avvik fra punkter over skal avtales og godkjennes med hovedtrener før turneringen starter.
 10. Spillere som av gode sportslige årsaker ønsker å møte opp senere enn hovedgruppa må dagen i forveien avtale dette med hovedtrener.
 11. Rominndeling gjøres av ansvarlig trener.
 12. Hovedtrener velger i samråd med spillerne ut en spillernes representant som kan være spillernes talerør om det er noe de ønsker å ta opp, men ikke vil ta opp selv.
 13. Mindre grove brudd medfører reprimande første gang. Gjentatte brudd kan føre til at man ikke får være med på tur neste gang.  Grove brudd eller uakseptabel oppførsel kan i tillegg medføre at du bli trukket fra spill i resten av turneringen.
 14. På reiser vil alltid spillerne bo på rom sammen med andre spillere.