Styret

Her er kontaktinformasjon på alle i styret.

LEDER

Sven Wertebach
Mobil: 41542992
Mail: sven.wertebach@gmail.com

NESTLEDER

Margo Olavesen

KASSERER
Alexander Wetzel
Mobil: 41281986
Mail: wetzel.alexander@gmail.com
STYREMEDLEMMER

Fredrich Kallevig

Morten Steen

Atle Gram

Ragna Grindheim

VARAMEDLEM

Liv Sæther

Anders Brennhagen