B-72 sine treninger fylles opp av ulike treningsgrupper. Spillerne deles inn i de ulike gruppene med bakgrunn i alder, treningsnivå, kampnivå, modenhet, miljø samt evnen til å være en lagspiller. Jo høyere opp i treningsgruppene det er snakk om, desto viktigere vil treningsnivå, modenhet og evnen til å være en lagspiller være. Det gjøres løpende vurdering om spillere skal justeres mellom gruppene, og dette er en vurdering som trenerteamet står for.

A-partiet: Dette partiet passer for de som spiller turneringer jevnlig og enten har ambisjoner om å øke nivået sitt eller som allerede holder et nivå som er på øvre del i gruppa. Her vil det til en hver tid være rundt 20 spillere

B-partiet: Dette er det minste partiet, og er en mellomstasjon for de som har vist at de klarer å trene med høyere kvalitet og dermed har mer å tilby sine treningspartnere. Består hovedsaklig av spillere som spiller turneringer på fast basis.

C-partiet: Dette er spillere som har spilt en stund og som behersker det mest grunnleggende i bordtennis. Dette er en av de større partiene i klubben med nærmere 20 spillere i gruppa.

D-partiet: Dette er for spillerne som har fullført nybegynnerpartiet. Her vil man bygge videre på det man har lært, samt at de som har et ønske om å jobbe seg oppover i partiene vil få den assistansen de trenger for å oppnå nettopp dette. Dette partiet utgjør ca 20 spillere.

Nybegynnerpartiet: Alle nye spillere starter på dette partiet, og her vil man lære det mest grunnleggende innenfor bordtennis. Her er det løpende påmelding. Dette er klubbens desidert største parti, og kan ha opptil 50 spillere.

Voksenpartiet: Dette er partiet for voksne nybegynnere eller for de som har spilt litt. Har du planer om å vinne bedriftsmesterskapet så er dette stedet å være. Disse har trening to ganger i uka, en gang med trener hvor man vil få verdifulle tips.