Medlemskontingent: 300kr per år

Alle som ønsker å bruke hallen skal i tillegg betale treningskontingent, uavhengig av mengde. Se medlemsreglementet for nærmere informasjon.

  • A-parti: 550kr i mnd
  • B-parti: 500kr i mnd
  • C-parti: 400kr i mnd
  • D-parti: 340kr i mnd
  • Nybegynnerparti: 1500 per semester
  • Voksenparti: 240kr i mnd