Velkommen til årsmøtet i B-72 2019
Dato: 12.03.19
Tid: 18:00
Sted: B-72 hallen, 2. etg

Alle medlemmer er velkomne, men man må være over 15 år for å ha stemmerett.

Frist for å sende inn saker som skal behandles: 26.02.19
Saker sendes inn til: sven.wertebach@gmail.com

Saksliste blir lagt ut senest en uke før.